Onder stoom en kokend water hebben de H6-gemeenten (Lansingerland, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam- Voorburg, Wassenaar en Voorschoten) in 2014 nieuwe maatschappelijke ondersteuning ingekocht. En uit de praktijk weten ze dat ze nog niet altijd krijgen wat ze willen: ondersteuning op maat …

Gemeenten en maatschappelijke organisaties in het sociaal domein werken sinds begin 2015 nog intensiever samen om alle inwoners mee te laten doen in de samenleving. Dat levert allerlei inhoudelijke vragen op voor de direct betrokkenen.

Op directie- en bestuursniveau speelt …

Het kwaliteitsnetwerk MBO maakt zich hard voor het verbeteren van de kwaliteit van het MBO onderwijs. Met de bestuurders van de aangesloten MBO’s ontwierpen we een leergang die bestond uit 3 thema dagen, 2 master classes en leergroepen met als …

Gemotiveerde docenten, studenten die een plaats zoeken in de samenleving, mooie scholen, betrokken bestuurders.… aan de goede intenties van de meeste professionals in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zal het niet liggen. Zij willen echt het beste; maar hoe? Hoe …

Van werken in de pyramide naar de pannenkoek. Hoe maak je als organisatie de
omslag naar opgavegericht werken? Als pilot werd gestart met Sociale Stijging op
de kaart te zetten.

Met ondernemers, gemeente, sociale werkvoorziening,
onderwijsinstellingen, maatschappelijke middenveld, burgers (in …

Als je een curriculum verandert en je een nieuw lesrooster wilt invoeren, een
mogelijke fusie zich aandient en het tempo van alledag de aandacht vraagt. Het
lijkt logisch dat je dan niet toekomt aan de zaken die op de lange …

Vragen die steeds weer terugkomen. Enthousiast afspraken maken en vervolgens
zakt alles weer weg in de dagdagelijkse dingen. Een zorginstelling herkende het
patroon. Gaf zichzelf een schop onder kont en maakte een programma om vanuit de
leefwereld zelf de regie …