professionalisering onderwijs

Gemotiveerde docenten, studenten die een plaats zoeken in de samenleving, mooie scholen, betrokken bestuurders.… aan de goede intenties van de meeste professionals in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zal het niet liggen. Zij willen echt het beste; maar hoe? Hoe niet vast te lopen in een wereld van goede intenties en de dynamiek van complexe regels, snel veranderend beroepsveld en nieuwe manieren van leren?

Collectieve professionalisering ontwerpt in een dag samen met een team een leergang die helpt om de concrete uitdagingen van een team in zijn specifieke omgeving aan te gaan. De ene keer zal het (her)ontwerp van een curriculum centraal staan, de andere keer de aansluiting tussen arbeidsmarkt en school, onderzoek en onderwijs of de teamontwikkeling door het samenvoegen van twee teams.

In deze aanpak werkten we onder andere voor Hogeschool Avans (het Avans ondernemers centrum), Hogeschool Inholland (het agrarisch domein en international business innovation) en Zadkine (pedagogische ondersteuning).

Een samenwerking met Sioo