Gemeenten en maatschappelijke organisaties in het sociaal domein werken sinds begin 2015 nog intensiever samen om alle inwoners mee te laten doen in de samenleving. Dat levert allerlei inhoudelijke vragen op voor de direct betrokkenen.

Op directie- en bestuursniveau speelt bovendien de vraag wat dat nieuwe samenspel vraagt van de ontwikkeling en verdere professionalisering van gemeenten en zorginstellingen en hun samenwerking. Hoe deel je kennis en bundel je je krachten om aan innovatie te werken? En hoe ben je daar dienend aan als leider?

Deze en andere leiderschapsvragen onderzoeken we in de Dialoogtafel met gemeentesecretarissen en directeuren van gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen.