doesign

Doesign

Complexiteit vraagt doen en denken tegelijk

Doesign als license to operate voor een eigentijdse overheid

De tijd is definitief voorbij dat we in vijf of zes jaar met een lineair beleidsproces van agendavorming via beleidsontwikkeling en besluitvorming naar beleidsuitvoering gingen. De ongetemde problemen van nu zijn ingewikkeld en moeten worden opgelost met veel actoren. Hun onderlinge samenhang en interactie maakt het werk voor de beleidsambtenaar complex. Dit vraagt om andere manieren van kijken, denken en werken. Het herhaald toepassen van een good practices geeft onvoldoende antwoord op de vragen van nu. Denken en doen tegelijkertijd leiden tot emergent practices en novel practices. Leren met ontwerpkracht dus.

Doesignen is doen en denken tegelijk

Een andere manier van kijken, denken en werken is Doesignen. Vanuit het doen en denken tegelijk, ofwel het experimenteren, kunnen nieuwe aanpakken en nieuwe oplossingen ontstaan. Daarvoor biedt ‘ontwerp’ en een ‘ontwerpaanpak’ een bruikbaar perspectief. Vernieuwing van beleid vraagt om ontwerpkracht, vraagt om
toepassing, vraagt om visualisering, vraagt om ermee werken…. Geen idee kan zonder toepassing, ideeën vragen om beproeving, abstracties moeten samen gaan met concretisering, inhoud kan niet zonder vorm! Dat is vernieuwend! En dat is precies wat de maatschappij vraagt aan een eigentijdse overheid.

Over Doesignen is een inspirerend magazine uitgebracht. Het is voor €15 te bestellen op:

http://doesignen.nl/doesign-magazine-1-zomer-2016/