20160517_085606740_iOS

Onder stoom en kokend water hebben de H6-gemeenten (Lansingerland, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam- Voorburg, Wassenaar en Voorschoten) in 2014 nieuwe maatschappelijke ondersteuning ingekocht. En uit de praktijk weten ze dat ze nog niet altijd krijgen wat ze willen: ondersteuning op maat die de talenten van mensen centraal stelt. Een lerende professionele praktijk.

De inkoopkaders van de H6 bieden ruimte om te innoveren maar de gewenste samenwerking tussen gemeente en zorg- en welzijnsaanbieders komt in Leidschendam-Voorburg ondanks goede intenties niet van de grond. Taalbarrières en schuivende panelen in de gemeentelijke manier van organiseren maken iedereen onzeker.

Dit is waar Chaos Collective instapte. Samen met alle betrokkenen verhelderden we en ontwikkelden we zo een pilot. Lerend vanuit de praktijk en met de mens centraal.