eye_amsterdam

Ik zie grote veranderingen op me afkomen. Die veranderingen kan ik nog niet helemaal pakken en ik weet nog niet wat te doen. Herken je dat?

Een future experience start vaak zo! Een groep leert met elkaar hoe ze de dynamiek en de veranderingen beter kunnen begrijpen en ontwikkelt met elkaar concrete concepten. Op die manier wordt een vaag gevoel over de toekomst tastbaar gemaakt in wat je in het hier en nu kunt doen. Op de Innovation Expo nemen we bezoekers mee op zo’n ontdekkingsreis. Meer over de concepten vind je binnenkort op onze website.

De Future Experience is een samenwerking van Chaos Collective, Hogeschool Rotterdam, Actz, Sioo, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De Innovation Expo ‘Sustainable Urban Delta’ vind plaats op 14 april 2016 in het Eye Filmmuseum te Amsterdam. Toegang tot de expo is alleen mogelijk door voorinschrijving en dat kan op innovatie-estafette.nl.