Schiedam

Van werken in de pyramide naar de pannenkoek. Hoe maak je als organisatie de
omslag naar opgavegericht werken? Als pilot werd gestart met Sociale Stijging op
de kaart te zetten.

Met ondernemers, gemeente, sociale werkvoorziening,
onderwijsinstellingen, maatschappelijke middenveld, burgers (in totaal zo’n 40
organisaties) zijn voor de wethouder Participatie en Economische Ontwikkeling tal
van projecten gestart.

Zo heeft de gemeente straten beschikbaar gesteld voor het
opleiden van stratenmakers; procedures aangepast om de Social Return on
Investment te vergroten; scholingsprojecten gestart in een taalcoöperatie tegen
laaggeletterdheid. Dat alles draait om de vraag “hoe zet je de beschikbare kennis en kunde van burgers in ten dienste van maatschappelijke opgave?”