Het kwaliteitsnetwerk MBO maakt zich hard voor het verbeteren van de kwaliteit van het MBO onderwijs. Met de bestuurders van de aangesloten MBO’s ontwierpen we een leergang die bestond uit 3 thema dagen, 2 master classes en leergroepen met als centraal thema: hoe kan ik een kwaliteitscultuur in mijn eigen organisatie stimuleren?

Het programma werkt met een zogenaamd verborgen curriculum: de belangrijkste uitgangspunten van de gewenste verandering, zijn als ontwerpcriteria voor het programma gebruikt. Denk aan bijvoorbeeld: vergroten lerend vermogen, adaptief aan de actualiteit, intercollegiaal leren en experiëntieel leren.

Een samenwerking met Sioo