Berichten

Gemeenten en maatschappelijke organisaties in het sociaal domein werken sinds begin 2015 nog intensiever samen om alle inwoners mee te laten doen in de samenleving. Dat levert allerlei inhoudelijke vragen op voor de direct betrokkenen.

Op directie- en bestuursniveau speelt …

Gemotiveerde docenten, studenten die een plaats zoeken in de samenleving, mooie scholen, betrokken bestuurders.… aan de goede intenties van de meeste professionals in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zal het niet liggen. Zij willen echt het beste; maar hoe? Hoe …

future experience

Op 14 april deden we samen met anderen* de Future Experience op de Innovation Expo in Eye Amsterdam. We vonden het een geslaagde dag. Bezoekers werden uitgenodigd om mee te doen, niet alleen maar om te komen kijken.

De experience …

Ik zie grote veranderingen op me afkomen. Die veranderingen kan ik nog niet helemaal pakken en ik weet nog niet wat te doen. Herken je dat?

Een future experience start vaak zo! Een groep leert met elkaar hoe ze de …