Berichten

Gemeenten en maatschappelijke organisaties in het sociaal domein werken sinds begin 2015 nog intensiever samen om alle inwoners mee te laten doen in de samenleving. Dat levert allerlei inhoudelijke vragen op voor de direct betrokkenen.

Op directie- en bestuursniveau speelt …

future experience

Op 14 april deden we samen met anderen* de Future Experience op de Innovation Expo in Eye Amsterdam. We vonden het een geslaagde dag. Bezoekers werden uitgenodigd om mee te doen, niet alleen maar om te komen kijken.

De experience …